Detaljer om förslaget

Svensk titel: Byggnadsglas - Sandblästrat glas - Del 2: Produktstandard
Nummer:prEN 17258-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 179
Namn på kommittén:Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas
Publicerat:den 8 jun 2018
Sista svarsdatum:den 23 jul 2018
Ämnesområden:Glas i byggnader
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document covers requirements and the factory production control required for the manufacture of sand blasted glass for use in buildings.

NOTE For glass products with electrical wiring or connections for, e.g. alarm or heating purposes, other directives, e.g. Low Voltage Directive, may apply.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.