Detaljer om förslaget

Svensk titel: Oförstörande provning - Induktiv provning - Allmänna principer
Nummer:prEN ISO 15549
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 125
Namn på kommittén:Oförstörande provning
Publicerat:den 8 jun 2018
Sista svarsdatum:den 1 aug 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard defines the general principles to be applied to non-destructive eddy current examination of products and materials in order to ensure defined and repeatable performance.

It includes guidelines for the preparation of application documents which describe the specific requirements for the application of the eddy current method to a particular type of product.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.