Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av spänningsrelaxation vid sammantryckning - Del 1: Provning vid konstant temperatur
Nummer:ISO/DIS 3384-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 154
Namn på kommittén:Gummi och gummiprodukter
Publicerat:den 31 maj 2018
Sista svarsdatum:den 7 aug 2018
Ämnesområden:Gummi
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies two procedures for determining the decrease in counterforce exerted by a test piece of vulcanized or thermoplastic rubber which has been compressed to a constant deformation and maintained thus at a predetermined test temperature.

The counterforce can be determined either by means of a continuous-measurement system or by a discontinuous-measurement one.

Two test methods are specified, method A and method B. In method A the compression and all measurements of counterforce are made at test temperature and in method B the compression and all measurements of counterforce are made at standard laboratory temperature.

Method A and method B do not give the same results, as in method B the shrinkage of the material from the test temperature to standard laboratory temperature is included in the result.

Two forms of test piece are permitted: cylindrical test pieces and rings. Different shapes and sizes of test piece give different results, and comparison of results should be limited to test pieces of similar size and shape.

The use of ring test pieces is particularly suitable for the determination of stress relaxation in liquid environments.

This document deals only with testing at constant ambient or elevated temperature. Testing at temperatures below standard laboratory temperature is not specified. The methods have been used for low-temperature testing, but their reliability under these conditions is not proven.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.