Detaljer om förslaget

Svensk titel: Pneumatik - Tryckluftssmörjare - Del 2: Provningsmetoder för att bestämma viktiga egenskaper som skall ingå i leverantörens dokumentation
Nummer:ISO/DIS 6301-2
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 106
Namn på kommittén:Hydraulik och pneumatik
Publicerat:den 29 maj 2018
Sista svarsdatum:den 1 aug 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies tests, procedures and a method of presenting the results concerning the parameters that define the main characteristics to be included in the supplier’s literature of lubricators conforming to ISO 6301-1.

This document can be applied:

— to facilitate the comparison of lubricators by standardizing test methods and presentation of test data;

— to assist in the proper application of lubricators in compressed-air systems.

The tests specified are intended to allow comparison between the different types of lubricators; they are not production tests to be carried out on each lubricator manufactured.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.