Detaljer om förslaget

Svensk titel: Lyftkranar - Dimensionering - Del 3-6: Gränsvärden och verifiering av maskineri - Axlar
Nummer:prEN 13001-3-8
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 262
Namn på kommittén:Lyftkranar
Publicerat:den 29 maj 2018
Sista svarsdatum:den 1 aug 2018
Ämnesområden:Axlar, Lyftkranar
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document is to be used together with EN 13001-1 and EN 13001-2 and as such they specify general conditions, requirements and methods to prevent mechanical hazards of cranes by design and theoretical verification.

Specific requirements for particular types of cranes are given in the appropriate European standard for the particular crane type.

This document covers shafts (axles) in cranes that are not dealt with by other EN 13001 standards (e.g. pinned connections in EN 13001-3-1). It is not intended for axles being part of standard components, e.g. gearboxes, motors … however those axles shall be designed using load actions from EN 13001-2 and classification parameters of EN 13001-1.

NOTE EN 13001-3-7 is under preparation for gears and gearboxes and deals with load actions for axles in gear boxes.

The following is a list of significant hazardous situations and hazardous events that could result in risks to persons during intended use and reasonably foreseeable misuse. Clauses 4 to 7 of this document are necessary to reduce or eliminate risks associated with the following hazards:

— exceeding the limits of strength (yield, ultimate, fatigue);

— exceeding temperature limits of material or components.

This document is not applicable to cranes which are manufactured before the date of its publication as EN and serves as reference base for the European standards for particular crane types (see Annex C).

NOTE prEN 13001-3-8 deals only with limit state method in accordance with EN 13001-1.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.