Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plast - Bestämning av dynamiska mekaniska egenskaper - Del 11: Glasövergångstemperatur
Nummer:ISO/DIS 6721-11
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 156
Namn på kommittén:Plast
Publicerat:den 28 maj 2018
Sista svarsdatum:den 29 jun 2018
Ämnesområden:Plast: allmänt
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 6721 specifies methods for determining a value of the glass transition temperature (Tg) from the dynamic mechanical properties measured during a linear temperature scan under heating conditions. The glass transition temperature is an indicator of the transition from a glassy state to a liquid state.

Usually referred to as dynamic mechanical analysis (DMA), the methods and their associated procedures can be applied to unreinforced and filled polymers, foams, rubbers, adhesives and fibre-reinforced plastics/composites. Different modes (e. g. flexure, compression, tension) of dynamic mechanical analysis can be applied, as appropriate, to the form of the source material.

NOTE Due to frequency dependence of the glass transition and thermal lag of the test setup measured Tg values can vary with heating rate. For tests undertaken in the flexure or torsion mode, an additional procedure is included to identify the severity of the influences of thermal lag on the measured data (see Annex B).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.