Detaljer om förslaget

Svensk titel: Ögon- och ansiktsskydd - Del 2: Ytterligare krav för svetsskydd
Nummer:prEN ISO 16321-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 399
Namn på kommittén:Ögonskydd
Publicerat:den 28 maj 2018
Sista svarsdatum:den 18 jul 2018
Ämnesområden:Huvudskydd
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies additional material, design, performance and marking requirements for eye and face protectors designed to provide protection for the eyes and faces of persons against occupational hazards during welding and related techniques, such as optical radiation, impacts from flying particles and fragments, and hot solids. The other applicable requirements for welding protectors are given in ISO 16321-1.

This document also applies to those products of eye and face protection used for occupational-type tasks but not performed as part of an occupation, e.g. "do-it-yourself".

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.