Detaljer om förslaget

Svensk titel: Livsmedel - Detektion av livsmedelallergener genom immunologiska metoder - Del 1: Allmänna överväganden
Nummer:prEN 15633-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 435
Namn på kommittén:Livsmedel och foder
Publicerat:den 23 maj 2018
Sista svarsdatum:den 16 jul 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides an overall framework covering qualitative and quantitative methods for the determination of food allergens and allergenic ingredients using antibody-based methods in foods. This document specifies general guidelines and performance criteria for antibody-based methods for the detection and quantification of proteins that serve as markers for the presence of allergy provoking foods or food ingredients. Other methods than those described can also detect and identify the proteins. Guidelines, minimum requirements and performance criteria laid down in this document are intended to ensure that comparable and reproducible results are obtained by different analysts in food premises and laboratories.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.