Detaljer om förslaget

Svensk titel: Andningsskydd - Termer, definitioner och grafiska symboler
Nummer:prEN ISO 16972
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 400
Namn på kommittén:Andningsskydd
Publicerat:den 23 maj 2018
Sista svarsdatum:den 16 jul 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document is applicable to respiratory protective devices except diving apparatus.

NOTE Definitions for diving apparatus are given in EN 250.

This document defines commonly used terms and definitions and specifies units of measurement to achieve a uniform interpretation and to prevent ambiguous use. It indicates graphical symbols that may be required to be placed on respiratory protective devices (RPD) or parts of RPD or instruction manuals in order to instruct the person(s) using the RPD as to its operation.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.