Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av sättning - Del 2: Vid låga temperaturer
Nummer:ISO/DIS 815-2
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 154
Namn på kommittén:Gummi och gummiprodukter
Publicerat:den 9 maj 2018
Sista svarsdatum:den 12 jul 2018
Ämnesområden:Gummi
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies two methods for the determination of the compression set characteristics of vulcanized and thermoplastic rubbers at low temperatures.

Method 1 derives from the methodology used in ISO 815-1. Method 2 uses a specified testing device, allowing to measure and record the test piece thickness during recovery. Due to the load applied during recovery in method 2, no correlation can be established between the results given by both methods.

NOTE When rubber is held under compression, physical or chemical changes that prevent the rubber returning to its original dimensions after release of the deforming force can occur. The result is a set, where the magnitude of which depends on the time and temperature of compression as well as on the time, temperature, and conditions of recovery. At low temperatures, changes resulting from the effects of glass hardening or crystallization become predominant and, since these effects are reversed by raising the temperature, it is necessary for all measurements to be undertaken at the test temperature.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.