Detaljer om förslaget

Svensk titel: Läder - Bestämning av alkylfenoletoxilater - Del 2: Indirekt metod
Nummer:prEN ISO 18218-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 158
Namn på kommittén:Läder och skodon
Publicerat:den 9 maj 2018
Sista svarsdatum:den 10 jul 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 18218 is a method for determining alkylphenols (nonylphenol and octylphenol) and alkylphenol ethoxylates (nonylphenol ethoxylate and octylphenol ethoxylate) in leather and process auxiliaries. The analysis is based on high-performance liquid chromatography (HPLC) or gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).

The analysis of the alkylphenol ethoxylate is made by cleaving the alkylphenol ethoxylate and measuring the released alkylphenol.

NOTE ISO 18218-1 and this part of ISO 18218 use different solvents for the extraction of the ethoxylated alkylphenols from leather. Consequently, the two analytical methods are expected to give similar trends but not necessarily the same absolute result for the ethoxylated alkylphenol content in leather.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.