Detaljer om förslaget

Svensk titel: Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av destillationsegenskaper hos bitumenlösningar och fluxade bituminösa bindemedel gjorda med lösningsmedel av mineraloljetyp
Nummer:prEN 13358
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 202
Namn på kommittén:Vägmaterial
Publicerat:den 7 maj 2018
Sista svarsdatum:den 28 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for the determination of the distillation characteristics of cut-back and fluxed bituminous binders made with mineral fluxes.

WARNING — The use of this European Standard can involve hazardous materials, operations and equipment. This European Standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this European Standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.