Detaljer om förslaget

Svensk titel: Arbetsplatsluft - Metoder och prestandakrav för mätning av gaser och ångor med pumpade provtagare
Nummer:ISO/DIS 22065
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 423
Namn på kommittén:Luftkvalitet
Publicerat:den 3 maj 2018
Sista svarsdatum:den 5 jul 2018
Ämnesområden:Arbetsplatsluft
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies performance requirements and test methods under prescribed laboratory conditions for the evaluation of pumped samplers used in conjunction with an air sampling pump and of procedures using these samplers for the determination of gases and vapours in workplace atmospheres.

NOTE For the sampling of semi-volatile compounds which can appear as a mixture of vapours and airborne particles in workplace atmospheres see EN 13936.

This International Standard is applicable to pumped samplers and measuring procedures using these samplers in which sampling and analysis are carried out in separate stages.

This International Standard is not applicable to:

— pumped samplers which are used for the direct determination of concentrations, for example, length-of-stain detector tubes;

— samplers which rely on sorption into a liquid, and subsequent analysis of the solution (bubblers).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.