Detaljer om förslaget

Svensk titel: Textil - Metod för bestäming av alkylfenol (AP)
Nummer:prEN ISO 21084
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 160
Namn på kommittén:Textil
Publicerat:den 27 apr 2018
Sista svarsdatum:den 8 jun 2018
Ämnesområden:Textilfibrer: allmänt
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies the method for quantitative and qualitative analysis of extractable alkylphenols (AP) without derivatization step in textile and textile-related products.

This standard requires the use of GC-MS/MS (Gas chromatograph with tandem mass spectrometer), LC/MS/MS (Liquid chromatograph with tandem mass spectrometer) or LC/FLD (Liquid chromatograph with fluorescence detector)

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.