Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plast - Bestämning av polymerers genomsnittliga molekylära massa och molekylära massfördelning vid användning av "size-exclusion" (gel)kromatografi - Del 3: Lågtemperaturmetod
Nummer:ISO/DIS 16014-3
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 156
Namn på kommittén:Plast
Publicerat:den 27 apr 2018
Sista svarsdatum:den 26 jun 2018
Ämnesområden:Plast: allmänt
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for determining the average molecular weight and the molecular weight distribution of polymers by size-exclusion chromatography (SEC) using an organic eluent at a temperature lower than 60 °C (see Annex A). The average molecular weight and the molecular weight distribution are calculated from a calibration curve prepared using polymer standards. Therefore, this test method is classified as a relative method (see ISO 16014-1:—1), Annex A).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.