Detaljer om förslaget

Svensk titel: Bygg- och förvaltningsdokumentation - Utformning av och innehåll i namnruta
Nummer:ftSS 32207
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 269
Namn på kommittén:Bygg- och förvaltningsdokumentation
Publicerat:den 18 apr 2018
Sista svarsdatum:den 21 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Denna standard ger vägledning för utformning av namnrutan och definierar innehåll i namnrutan för ritningar och andra dokument som ingår i teknisk dokumentation av hus och anläggningar.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.