Detaljer om förslaget

Svensk titel: Petroleum och relaterade produkter från naturliga eller syntetiska källor - Bestämning av grumlingspunkt
Nummer:prEN ISO 3015
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 413
Namn på kommittén:Provning av flytande och gasformiga bränslen
Publicerat:den 18 apr 2018
Sista svarsdatum:den 16 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for the determination of the cloud point of diesel fuels with up to 30 % (V/V) of fatty acid methyl ester (FAME),[2] paraffinic diesel fuels with up to 7 % (V/V) FAME,[3] 100 % FAME[5] and lubricants which are transparent in layers 40 mm in thickness and have a cloud point
below 49 °C.

NOTE For the purposes of this standard, the term "% (V/V)" is used to represent the volume fraction (φ) of a material.

 

[2] EN 16709, Automotive fuels - High FAME diesel fuel (B20 and B30) - Requirements and test methods

[3] EN 15940, Automotive fuels - Paraffinic diesel fuel from synthesis or hydrotreatment - Requirements and test methods

[5] ASTM Research Report RR: D02 -1849, Supporting data for ASTM D2500, Test Method for Cloud Point of Petroleum Products and Liquid Fuels, 2016, ASTM International, P.O. Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, USA

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.