Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av volym och/eller ytresistivitet
Nummer:ISO/DIS 14309
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 154
Namn på kommittén:Gummi och gummiprodukter
Publicerat:den 18 apr 2018
Sista svarsdatum:den 19 jun 2018
Ämnesområden:Gummi
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for the determination of the volume and the surface resistivity of vulcanized or thermoplastic rubbers. The method can be applied to materials with a resistivity from 101 Ω⋅m to 1017 Ω ⋅m.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.