Detaljer om förslaget

Svensk titel: Transportbehållare för farligt gods - Serviceutrustning för behållare - Överfyllnadsskydd för flytande bränslen
Nummer:prEN 13922
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 291
Namn på kommittén:Transportbehållare för farligt gods
Publicerat:den 13 apr 2018
Sista svarsdatum:den 14 jun 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the following points regarding the minimum requirements for an overfill prevention system:

— functions;

— major components;

— characteristics;

— test methods.

This document is applicable to overfill prevention systems for liquid fuels having a flash point up to but not exceeding 100 °C, excluding liquefied petroleum gas (LPG).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.