Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plast - Metoder att bestämma densiteten hos icke-cellformiga plaster - Del 1: Doppningsmetod, vätskepyknometermetod och titreringsmetod
Nummer:prEN ISO 1183-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 156
Namn på kommittén:Plast
Publicerat:den 13 apr 2018
Sista svarsdatum:den 31 maj 2018
Ämnesområden:Plast: allmänt
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies three methods for the determination of the density of non-cellular plastics in the form of void-free moulded or extruded objects, as well as powders, flakes and granules.

Method A: Immersion method, for solid plastics (except for powders) in void-free form.

Method B: Liquid pyknometer method, for particles, powders, flakes, granules or small pieces of finished parts.

Method C: Titration method, for plastics in any void-free form.

NOTE This document is applicable to pellets as long as they are void-free. Density is frequently used to follow variations in physical structure or composition of plastic materials. Density might also be useful in assessing the uniformity of samples or specimens. Often, the density of plastic materials will depend upon the choice of specimen preparation method. When this is the case, precise details of the specimen preparation method will have to be included in the appropriate material specification. This note is applicable to all three methods.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.