Detaljer om förslaget

Svensk titel: Pulverfärg - Del 13: Analys av partikelstorlek genom laserdiffraktion
Nummer:prEN ISO 8130-13
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 433
Namn på kommittén:Färg och lack
Publicerat:den 11 apr 2018
Sista svarsdatum:den 11 jun 2018
Ämnesområden:Färg och lack
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 8130 specifies a method for the determination of the equivalent-sphere particle size distribution of coating powders by laser diffraction, for particles of the size range from 1 μm to 300 μm.

NOTE Particle sizes > 300 μm may well require the use of a different optical model.

This document is specific for the measurement of coating powders and also engages ISO 13320, which provides guidance on instrument qualification and particle size distribution.

Laser diffraction is not suitable for determining oversize material, which can be verified by sieve analysis as specified in ISO 8130-1 or by dynamic image analysis as specified in ISO 13322-2.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.