Detaljer om förslaget

Svensk titel: Pulverfärg - Del 11: Flyttest lutande panel
Nummer:prEN ISO 8130-11
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 433
Namn på kommittén:Färg och lack
Publicerat:den 11 apr 2018
Sista svarsdatum:den 11 jun 2018
Ämnesområden:Färg och lack
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 8130 specifies a comparative method for determining the flow characteristic of a fused thermosetting coating powder down a plane inclined at a set angle to the horizontal.

The aim of the test method described in this Part of IS0 8130 gives an indication of the degree of melt flow that may occur during the curing of the coating powder. This characteristic contributes to the surface appearance and to the degree of coverage over sharp edges.

The test is a comparative method for checking for batch to batch variation in the behaviour of a given coating powder. Correlation between the results from coating powders of differing composition is not to be expected.

This method is not suitable for coating powders which have gel times of less than one minute at the test temperature when characterised according to ISO 8130-6. This method is also not suitable for textured powders.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.