Detaljer om förslaget

Svensk titel: Pulverfärg - Del 1: Bestämning av partikelstorlek genom siktning
Nummer:prEN ISO 8130-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 433
Namn på kommittén:Färg och lack
Publicerat:den 11 apr 2018
Sista svarsdatum:den 11 jun 2018
Ämnesområden:Färg och lack
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 8130 specifies a method for the determination of the particle size of coating powders by sieve analysis. Particle size distributions with a maximum of less than 100 μm should be determined by laser diffraction (see ISO 8130-13). This method is used especially for determining the oversize material or for the presence of contamination and may be used as a quality control procedure (“go”/“no go” test) by checking the amount of powder retained on a single sieve.

The following particle sizes are typical for coating powders, however the particle size can deviate depending on the application:

— thin-film technology: 1 μm to 63 μm

— electrostatic coating: 10 μm to 200 μm

— fluidizing-bed method: 100 μm and above

NOTE Sieves with a mesh size smaller than 32 μm are not practical and are likely to become blind during use.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.