Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 20890-6
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 405
Namn på kommittén:Kärnenergi
Publicerat:den 5 apr 2018
Sista svarsdatum:den 25 maj 2018
Ämnesområden:Reaktorteknik
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies fundamental techniques for pre‐service inspection (PSI) and in‐service inspections (ISI) by radiographic testing conducted on components in the reactor coolant circuit of light water reactors. This document is also applicable to other components of nuclear installations. This document specifies the RT‐inspection for wall thicknesses below or equal 25 mm. The RT‐inspection of components with higher wall thicknesses is specified in ISO 17636.

Test systems for the validation of inhomogeneities (surface and volume) and requirements for test personnel, test devices, the preparation of test and device systems, the implementation of the testing as well as the recording are defined.

An in‐service radiographic test in respect to corrosion and wall thickness abrasion of base material areas is the object of EN 16407‐1 and EN 16407-2.

NOTE Data concerning the test section, test extent, inspection period, inspection interval and evaluation of indications is defined in the applicable national nuclear safety standards.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.