Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plast - Bestämning av viskositet med en kulefallsviskosimeter - Del 1: Metod med lutande rör (Höppler metoden)
Nummer:prEN ISO 12058-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 156
Namn på kommittén:Plast
Publicerat:den 3 apr 2018
Sista svarsdatum:den 31 maj 2018
Ämnesområden:Plast: allmänt
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the general principles of a method, using an inclined-tube falling-ball viscometer, for determining the viscosity of polymers and resins in the liquid emulsified or dispersed state. It is intended for application to liquids over a viscosity measurement range of 0,6 mPa·s to 250 000 mPa s (temperature range −20 °C to +120 °C) for which the shear stress and shear rate are proportional, i.e. the viscosity is independent of the shear rate. This ideal behaviour is commonly known as Newtonian behaviour. If a liquid differs significantly from this behaviour, different results can be obtained with the different balls of a falling-ball viscometer or from viscometers with different geometries, such as capillary and rotational viscometers.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.