Detaljer om förslaget

Svensk titel: Markundersökningar - Bestämning av den vattenhållande förmågan - Laboratoriemetoder
Nummer:prEN ISO 11274
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 535
Namn på kommittén:Karaktärisering av avfall, mark och slam
Publicerat:den 26 mar 2018
Sista svarsdatum:den 26 maj 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies laboratory methods for determination of the soil water-retention characteristic.

This International Standard applies only to measurements of the drying or desorption curve.

Four methods are described to cover the complete range of soil water pressures as follows:

a) method using sand, kaolin or ceramic suction tables for determination of matric pressures from 0 kPa to −50 kPa;

b) method using a porous plate and burette apparatus for determination of matric pressures from 0 kPa to −20 kPa;

c) method using a pressurized gas and a pressure plate extractor for determination of matric pressures from −5 kPa to −1 500 kPa;

d) method using a pressurized gas and pressure membrane cells for determination of matric pressures from −33 kPa to −1 500 kPa.

Guidelines are given to select the most suitable method in a particular case.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.