Detaljer om förslaget

Förslagets omfattning:

1.1 This part of ISO 19065 specifies the methods of preparation of test specimens and the test methods to be used in determining the properties of acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA), acrylonitrile-(ethylene-propylenediene)-styrene (AEPDS) and acrylonitrile-(chlorinated polyethylene)-styrene (ACS) moulding and extrusion materials. Requirements for handling test material and for conditioning both the test material before moulding and the specimens before testing are given here.

1.2 Procedures and conditions for the preparation of test specimens and procedures for measuring properties of the materials from which these specimens are made are given. Properties and test methods which are suitable and necessary to characterize ABA, AEPDS AND ACS moulding and extrusion materials are listed.

1.3 The properties have been selected from the general test methods in ISO 10350-1. Other test methods in wide use for, or of particular significance to, these moulding and extrusion materials are also included in this part of ISO 19065, as are the designatory properties specified in Part 1.

1.4 In order to obtain reproducible and comparable test results, it is necessary to use the methods of specimen preparation and conditioning, the specimen dimensions and the test procedures specified herein. Values determined will not necessarily be identical

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.