Detaljer om förslaget

Svensk titel: Byggnadsbeslag - Spanjoletter och deras slutbleck - Fordringar
Nummer:ftSS 3538
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 179
Namn på kommittén:Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas
Publicerat:den 11 jan 2018
Sista svarsdatum:den 12 mar 2018
Ämnesområden:Dörrar och fönster
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Denna standard anger klassning, krav och provningsmetoder på spanjoletter och deras slutbleck, främst avsedda för fönster, vädringsluckor, dörrar och fönsterdörrar. Standarden omfattar dessutom anvisningar för produktinformation och märkning.

Denna standard är främst avsedd för spanjoletter med slutbleck till produkter med en normal springbredd.

ANM: Om större springbredd är aktuell, måste krav avseende kolvutsprång, dvs kolvlängd utanför kantskena, ökas i motsvarande grad.

Denna standard omfattar krav och provning avseende manöverbarhet, förslitning och mekanisk hållfasthet samt krav på produktinformation och märkning.

För mekanisk hållfasthet provas spanjoletter med avseende på infästning, sidolast och förregling. Slutbleck provas enligt SS-EN 12209.

ANM: Slutbleck kan också provas enligt SSF 1094.

Definitioner för lås och deras olika benämningar ges i SS 2218.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.