Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Vägledning för klassificering och utförande
Nummer:ISO/DIS 10508:2006/Amd 1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 226
Namn på kommittén:Plaströrssystem
Publicerat:den 11 jan 2018
Sista svarsdatum:den 27 mar 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.