Detaljer om förslaget

Svensk titel: Båtar - Luftburet ljud från motordrivna fritidsbåtar - Del 1: Förbifartsmätningar
Nummer:prEN ISO 14509-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 232
Namn på kommittén:Fritidsbåtar (under 24 m)
Publicerat:den 10 jan 2018
Sista svarsdatum:den 14 feb 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 14509 specifies the conditions for obtaining reproducible and comparable measurement results of the maximum sound pressure level of airborne sound generated during the passage of powered recreational craft of up to 24 m length of hull, including inboards, stern drives, personal watercraft (PWC) and outboard motors. It also specifies standard craft based type tests for stern drives with integral exhaust systems and for outboard motors. It also specifies the procedure to be followed if, in addition to the maximum sound pressure level, the determination of the sound exposure level is desired.

NOTE For craft other than those specified above, ISO 2922 is applicable for sound emission measurements.

The accuracy grade of the acoustical test procedures specified in this part of ISO 14509 is engineering grade

(grade 2).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.