Detaljer om förslaget

Nummer:SS-INSTA 952
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 181
Namn på kommittén:Brandsäkerhet
Publicerat:den 10 jan 2018
Sista svarsdatum:den 9 mar 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This Technical Report provides guidance for when and how to conduct review and control within the field of performance based fire safety design as a part of the overall building process.

The aim of the process that has been developed is to facilitate verification of building solutions including innovative and sustainable solutions and to harmonize the process for control within the field of fire safety engineering in the Nordic countries.

The focus for the process is on a general level for review and control, independent of national legal matters in the Nordic countries, with a primary focus on technical issues within fire safety engineering. But the process will also, to some extent, give guidance on how the fire safety design process, including engineering approaches, can be a normal part of the overall control and review of the building process and define eligibility criteria for those doing the control.

This specification includes:

when to perform controls within the building process and within the specific fire safety design process;

how to perform the controls;

why the controls should be performed and their purpose.

This specification is intended to be used as a reference document for building authorities and for use in connection with regulations by consultants, local authorities and stakeholders in the building industry.

NOTE Limitations regarding the use of this specification may be set in the National Annex.

The user of this specification must verify that the described processes are valid to the relevant design situation and that national requirements are met. It does not detail all the engineering knowledge required for the building fire safety design.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.