Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plaströrssystem för renovering av markförlagda självfallsledningar för avloppsvatten - Del 7: Fodring med spirallindade rör
Nummer:ISO/DIS 11296-7
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 226
Namn på kommittén:Plaströrssystem
Publicerat:den 10 jan 2018
Sista svarsdatum:den 25 mar 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document, in conjunction with ISO 11296-1, specifies requirements and test methods for pipes which are formed on site by spirally winding and jointing a pre-manufactured profiled plastics strip, or a profiled plastics strip and integral locking joiner strip, and used for the renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks.

It applies to spirally-wound pipes of fixed or variable diameter made of profiled plastics strips, with or without steel stiffening elements, and installed by one of two methods.

The first method employs a dedicated winding machine in front of the open end of an existing pipeline, e.g. in a manhole. The pipes thus formed are simultaneously inserted into the existing pipeline by the winding forces, and by certain techniques can also be expanded in diameter after or during insertion.

The second method employs a dedicated winding machine which forms the pipe as it traverses the existing pipeline from one manhole to the next.

It applies to profile plastics strips of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) with integral locking mechanism, or of high density polyethylene (HDPE) with integrally welded joints.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.