Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plast - Polyamider - Bestämning av viskositetstal
Nummer:prEN ISO 307
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 156
Namn på kommittén:Plast
Publicerat:den 4 jan 2018
Sista svarsdatum:den 7 mar 2018
Ämnesområden:Termoplastmaterial
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies a method for the determination of the viscosity number of dilute solutions of polyamides in certain specified solvents.

Polyamide samples must be completely soluble in the solvents mentioned. Additives such as flameretardants and modifiers often interfere with the viscosity measurement, having an increasing effect on the viscosity number in formic acid and a decreasing effect on the viscosity number in sulfuric acid. The extent of the effect for polyamide compounds depends on the additive, the quantity of the additive, the presence of other additives and the compounding conditions.

For pure polyamides or polyamides containing additives that do not interfere with the viscosity measurement, the determination of the viscosity number of a polyamide provides a measure of the molecular mass of the polymer. The viscosity number of pure polyamides or polyamides which contain additives that do not interfere with the viscosity measurement can be converted from one solvent to another.

The viscosity number of polyamides containing additives that do interfere with the viscosity measurement is specific to the solvent used and the material composition. In this case, the measured viscosity number cannot be converted from one solvent to another.

The method is applicable to the polyamides designated PA 46, PA 6, PA 66, PA 69, PA 610, PA 612, PA 11, PA 12, PA 6T/66, PA 6I/6T, PA 6T/6I/66, PA 6T/6I, PA 6I/6T/66 and PA MXD6 as defined in ISO 1874-1, as well as to copolyamides, compounds of polyamides and other polyamides that are soluble in one of the specified solvents under the specified conditions.

The method is not applicable to polyamides produced by anionic polymerization of lactams or produced with cross-linking agents; such polyamides are normally insoluble in the specified solvents.

The viscosity number is determined by the general procedure specified in ISO 1628-1, observing the particular conditions specified in this International Standard.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.