Detaljer om förslaget

Svensk titel: Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Unik identifiering av RF-taggar - Del 2: Registreringsförfarande för unik identifiering av RF-taggar.
Nummer:ISO/IEC DIS 15963-2
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 166
Namn på kommittén:Förpackningslogistik och spårbarhet
Publicerat:den 4 jan 2018
Sista svarsdatum:den 19 mar 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO/IEC 15963 specifies the procedural requirements to maintain identities and outlines the obligations of the Registration authority.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.