Detaljer om förslaget

Svensk titel: Facility Management - Del 1: Termer och definitioner
Nummer:prEN ISO 41011
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 579
Namn på kommittén:Facility Management
Publicerat:den 18 dec 2017
Sista svarsdatum:den 22 feb 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document defines terms used in facility management standards.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.