Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komponenter - Del 2: Mätning i absorberande rum
Nummer:ISO/DIS 11452-2
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 240
Namn på kommittén:El- och elektronikutrustning för vägfordon
Publicerat:den 15 dec 2017
Sista svarsdatum:den 15 feb 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 11452 specifies an absorber-lined shielded enclosure method for testing the immunity (off-vehicle radiation source) of electronic components for passenger cars and commercial vehicles regardless of the propulsion system (e.g spark-ignition engine, diesel engine, electric motor). The device under test (DUT), together with the wiring harness (prototype or standard test harness), is subjected to an electromagnetic disturbance generated inside an absorber-lined shielded enclosure, with peripheral devices either inside or outside the enclosure. It is applicable only to disturbances from continuous narrowband electromagnetic fields. See ISO 11452-1 for general test conditions.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.