Detaljer om förslaget

Svensk titel: Flytvästar - Del 5: Flythjälpmedel, klass 50 - Säkerhetskrav
Nummer:prEN ISO 12402-5
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 402
Namn på kommittén:Skyddskläder
Publicerat:den 15 dec 2017
Sista svarsdatum:den 14 feb 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 12402 specifies the safety requirements for buoyancy aids, performance level 50. It applies to buoyancy aids for adults and children with a body mass > 30 kg only, used in sheltered waters. The buoyancy aid requires active participation by the user where help and rescue are close at hand. This part of ISO/DIS 12402:2017 is not applicable to one-piece suits unless they are qualified as special application devices according to ISO/DIS 12402-6:2017.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.