Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 32: Laboratoriepackning av asfaltprovkroppar, vibrerande packningsutrustning
Nummer:prEN 12697-32
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 202
Namn på kommittén:Vägmaterial
Publicerat:den 14 dec 2017
Sista svarsdatum:den 1 feb 2018
Ämnesområden:Körbana
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document describes a test method for the preparation of bituminous test specimens using a vibratory compaction technique.

This document is applicable to loose mixtures and cores and is used to establish a refusal density for a bituminous mixture, or to determine the ease of compaction as described in EN 12697-10.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.