Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 31: Framställning av provkroppar genom gyratorisk packning
Nummer:prEN 12697-31
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 202
Namn på kommittén:Vägmaterial
Publicerat:den 14 dec 2017
Sista svarsdatum:den 1 feb 2018
Ämnesområden:Körbana
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the method for compaction of cylindrical specimens of bituminous mixtures using a gyratory compactor. Such compaction is achieved by combining a rotary shearing action and a vertical resultant force applied by a mechanical head.

The method is used for:

— determination of the air voids content of a mixture for a given number of gyrations or derivation of a curve density (or void content) versus number of gyrations;

— preparation of specimens of given height and/or at a predetermined density, for subsequent testing of their mechanical properties.

Annex A, Annex B and/or Annex C describe method of complying for the equipment.

This European Standard applies to bituminous mixtures (both those made up in laboratory and those resulting from work site sampling), with an upper aggregate size not larger than 31,5 mm.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.