Detaljer om förslaget

Svensk titel: Byggnadsbeslag - Beslag till skjutdörrar och vikdörrar - Krav och provning
Nummer:prEN 1527
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 179
Namn på kommittén:Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas
Publicerat:den 12 dec 2017
Sista svarsdatum:den 22 jan 2018
Ämnesområden:Byggförnödenheter
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European Standard specifies requirements for the manual design system sliding doors, sliding corner doors and folding doors of the bi-fold type and multi-panel folding doors but excluding doors and panels. Cycle tests, static load, initial friction and corrosion resistance tests are included for fittings and track only.

This document covers door gear for all industrial, commercial and residential sliding doors and folding doors.

This document does not cover the rollers for horizontal sliding and hardware for inward or outward sliding folding windows (types N Q, R and S) in accordance with EN 13126-15, hardware for Lift and Slide windows (type P) in accordance with EN 13126-16 and hardware for Tilt and Slide windows (type T) in accordance with EN 13126-17.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.