Detaljer om förslaget

Svensk titel: Hårda PVC-profiler för tillverkning av fönster och dörrar - Bestämning av beständighet vid artificiell åldring
Nummer:prEN 513
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 156
Namn på kommittén:Plast
Publicerat:den 8 dec 2017
Sista svarsdatum:den 13 feb 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for exposing specimens made from poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles to xenon-arc radiation, in order to assess changes in characteristics.

It is applicable to PVC based profiles including those covered with foil, lacquered or coextruded.

NOTE The determination of changes in colour and variations of properties after exposure of PVC based profiles to xenon-arc radiation is described in an informative Annex A.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.