Detaljer om förslaget

Svensk titel: Eldningsoljor - Krav
Nummer:ftSS 155410
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 415
Namn på kommittén:Motorbränslen
Publicerat:den 7 dec 2017
Sista svarsdatum:den 5 mar 2018
Ämnesområden:Flytande bränslen
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Denna standard specificerar krav på eldningsoljor av typ destillatolja (Eo1, Eo2 och Eo3A) samt tyngre eldningsoljor (Eo3B, Eo4, Eo5, Eo6). Kraven omfattar egenskaper, provtagning och provningsmetoder. Vid annan användning av eldningsolja än som bränsle kan ytterligare krav behöva ställas. Dessa krav behandlas inte i denna standard.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.