Detaljer om förslaget

Svensk titel: Skorstenar - Tillbehör - Del 3: Dragregulatorer, automatiska och semiautomatiska ventiler för tilluft till varma rökkanaler - Krav och provningsmetoder
Nummer:prEN 16475-3:2016/A1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 199
Namn på kommittén:Skorstenar
Publicerat:den 4 dec 2017
Sista svarsdatum:den 22 jan 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.