Detaljer om förslaget

Svensk titel: Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylaggregat, processkylare, värmepumpar och avfuktare med eldrivna kompressorer - Bestämning av ljudeffektnivå - Del 2: Värmepumpar för tappvarmvatten
Nummer:prEN 12102-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 467
Namn på kommittén:Värmepumpar
Publicerat:den 21 nov 2017
Sista svarsdatum:den 20 jan 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European Standard specifies methods for testing the sound power level of air/water, brine/water, water/water and direct exchange/water heat pump water heaters and heat pump combination heaters with electrically driven compressors and connected to or including a domestic hot water storage tank for domestic hot water production.

This European Standard comprises only the testing procedure for the domestic hot water production of the heat pump system.

NOTE 1 Testing procedures for simultaneous operation for domestic hot water production and space heating are not treated in this standard. Simultaneous operation means that domestic hot water production and space heating generation occur at the same time and may interact.

NOTE 2 For space heating function, the requirements are given in prEN 12102-1:2015.

This European Standard only applies to water heaters which are supplied in a package of heat pump and storage tank. In the case of water heaters consisting of several parts with refrigerant connections, this European Standard applies only to those designed and supplied as a complete package.

This European Standard does not specify requirements of the quality of the used water.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.