Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägfordon - Elledningar - Del 4: Mått och krav för enkelledare av aluminium, avsedda för 30 V växelström eller 60 V likström
Nummer:ISO/DIS 19642-4
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 240
Namn på kommittén:El- och elektronikutrustning för vägfordon
Publicerat:den 16 nov 2017
Sista svarsdatum:den 20 jan 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies the dimensions and requirements for single core cables intended for general purpose vehicle applications where the nominal system voltage is ≤ 30 V ac or ≤ 60V dc. It also applies to individual cores in multi core cables.

This document specifies requirements for aluminium conductor cables.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.