Detaljer om förslaget

Svensk titel: Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning
Nummer:ISO/DIS 50001
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 558
Namn på kommittén:Effektiv energianvändning
Publicerat:den 29 aug 2017
Sista svarsdatum:den 1 nov 2017
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies requirements for establishing, implementing, maintaining and improving an energy management system, and its aim is to enable an organization to follow a systematic approach in achieving continual improvement of energy performance.

This document:

a) is applicable to any organization regardless of its type, size, complexity, geographical location, culture, or the products and services it provides;

b) is applicable to activities affecting energy performance that are managed and controlled by the organization;

c) is applicable irrespective of the types of energy and quantity of energy consumed;

d) does not define specific levels of required energy performance improvement, but requires demonstration of continual improvement by determination of energy performance;

e) can be used independently, or be aligned or integrated with other management systems.

Annex A provides informative guidance on this document. Annex B provides a comparison of this edition to the previous edition, ISO 50001:2011.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.