Detaljer om förslaget

Extracorporeal systems for blood purification - Part 2: Extracorporeal blood and fluid circuits for haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators (ISO/DIS 8637-2:2022)
Nummer:prEN ISO 8637-2
Kommitté:SIS/TK 330
Sista svarsdatum:den 7 jan 2023
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.