Detaljer om förslaget

Laboratory glassware - Petri dishes
Nummer:prEN ISO 13132
Kommitté:SIS/TK 440
Sista svarsdatum:den 19 sep 2022
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.