Detaljer om förslaget

Svensk titel: Energikartläggning - Del 1: Allmänna krav
Nummer:prEN 16247-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 558
Namn på kommittén:Effektiv energianvändning
Publicerat:den 12 apr 2021
Sista svarsdatum:den 17 jun 2021
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the requirements, common methodology and deliverables for energy audits. It applies to all forms of establishments and organizations, all forms of energy and uses of energy. This document covers the general requirements common to all energy audits. Specific energy audit requirements complete the general requirements in separate parts dedicated to energy audits for buildings, industrial processes and transport.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.