Detaljer om förslaget

Svensk titel: Gasinfrastruktur - Säkerhetsledningssystem (SMS) och ledningssystem för rörledningsintegritet (PIMS) - funktionskrav
Nummer:prEN 17649
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 289
Namn på kommittén:Gassystem
Publicerat:den 30 mar 2021
Sista svarsdatum:den 17 maj 2021
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies requirements on the development and implementation of a Safety Management System (SMS) and a Pipeline Integrity Management System (PIMS). The SMS is applicable for system operators of a gas infrastructure. The PIMS is applicable for system operators of gas infrastructure with a maximum operating pressure (MOP) over 16 bar.

This document refers to all activities and processes related to safety aspects and performed by system operators of a gas infrastructure, including those activities entrusted to contractors. It includes safety-related provisions on operation of the gas infrastructure

The described SMS is applicable to infrastructure for the conveyance of processed, non-toxic and non-corrosive natural gas according to EN ISO 13686 and non-conventional gases such as biomethane and hydrogen and substitute natural gases including injected gases.

This document covers also EN 16726, which specifies gas quality characteristics, parameters and their limits, for gases classified as group H that are to be transmitted, injected into and from storages, distributed and utilized. The requirements and test methods for biomethane at the point of entry into natural gas network are covered by EN 16723-1.

This document can apply for gas infrastructure conveying gases of the 3rd gas family as classified in EN 437.

Specific requirements for occupational health and safety are excluded from this document. For these, national legislation and other European and/or international standards, e.g. OHSAS 18001, apply.

This document specifies common basic principles for gas infrastructure. It is important that users of this document are aware that more detailed national standards and/or codes of practice may exist in the CEN member countries. This document is intended to be applied in association with these national standards and/or codes of practice setting out the above-mentioned basic principles.

In the event of conflicts in terms of more restrictive requirements in national legislation/regulation with the requirements of this document, the national legislation/regulation takes precedence as illustrated in CEN/TR 13737 (all parts).

NOTE 1 CEN/TR 13737 (all parts) contains:

— clarification of relevant legislation/regulations applicable in a country;

— if appropriate, more restrictive national requirements;

— national contact points for the latest information.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.